کیفیت ، صداقت ، تخصص

واحد فروش: 2 الی 32466460-041
شرکت :9 الی 32466337-041

اخبار آریا کمپرسور

حضور شرکت آریا کمپرسور تبریز در نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست  ( IranPlast 2014 ) :

 

جستجو در سایت

مشکلات عمده کمپرسورهای اسکرو و رفع ایراد کمپرسور

 

         مشکلات عمده کمپرسورهای اسکرو و رفع ایراد کمپرسور


-         علت دیده شدن روغن در مسیر خط فشار هوا

1-      اشباع شدن و خراب شدن فیلتر سپراتور

2-      مسدود شدن لوله ی برگشت روغن ( نصب روی درب سپراتور )

       3-     خراب شدن  Chek value( شیر یکطرفه برنجی نصب شده روی واحد هواساز یا روی کله فیلتر یا آنلودر

       4-     اضافه شدن روغن در داخل رسیور باعث غوطه ور شدن سپراتور در روغن و خروج روغن به سمت مصرف

       5-     سوراخ بودن رادیاتور و نشتی از قسمت روغن به قسمت هوا

 

-         علت رخ دادن خطای های پرشر

1-      فشار پرشر سوئیچ در Rangeمشخصه ی خود قطع نمیکند و های پرشر رخ میدهد.

2-      گرفتگی روزنه های فیلتر سپراتور باعث بالا آمدن فشار کمپرسور و رخ دادن های پرشر اتفاق می شود .

3-      باز نکردن مینی موم

4-      بسته بودن فلکه شیر گازی ما بین کمپرسور و مخزن

 

-         علت loadنشدن آنلودر

1-      دمای 20 درجه در کمپرسور ( روغن ) به وجود نیامده است .

2-      سوکت شیر برقی و یا بوبین آن خراب است .

3-      رلۀ شیر برقی و یا مشکل برقی دارد.

4-      مشکل از آنلودر می باشد.

 

-         علت پس زدن روغن در حالت On loadدر آنلودر

1-      مقدار روغن داخل رسیور زیاد است و باید سطح روغن کم شود.

2-      آنلودر در حالت دریچه باز باقی می ماند و باعث پرت شدن روغن می شود که این خود به دو دلیل روی میدهد : 1- داشتن مشکل برقی در آنلودر 2- آنلودر به هر دلیل موردی داشته باشد.

 

-         علت صدای ناهنجار کمپرسور در حالت Load:

1-      شل شدن تسمه های کمپرسور

 

-         علت گرم شدن و خوردگی تسمه ها :

1-      عدم تنظیمات صحصح پولی موتور و واحد هواساز

2-      بی کیفیت بودن تسمه های استفاده شده

3-      شل بودن تسمه ها و حالت شلاق زدن

 

-         مشکلات واحد هواساز :

1-   آمپر بیش از حد مجاز کمپرسور

2-   صدای ناهنجار

3-   داغ کردن واحد هواساز

-         علت افزایش دمای روغن کمپرسور :

1-   گرفتگی روزنه های رادیاتور

2-   عدم تهویه هوای خشک در محل نصب

3-   کار کرد برعکس و یا از کار افتادگی فن

4-   کاهش حجم روغن یا بلا استفاده شدن روغن

5-   عدم تهویه هوای گرم عبوری ازرادیاتور

6-   آلودگی فیلتر هوا

 

-         دلایل Errorدمای روغن بالا ( بصورت لحظه ای ) :

1-      خرابی کله فیلتر و عدم روغن رسانی به واحد هواساز

2-      انسداد مسیر گردش ( سیرکلاسیون ) روغن

 

-         عدک کارکرد صحیح کمپرسور در فشار Load – On load:

1-   عدم تنظیمات صحیح پرشر سوئیچ و ترانس دیوزر

2-   خرابی پرشرسوئیچ و ترانس دیوزر

 

-         عدم تطابق فشار مخزن و فشار کمپرسور :

1-      مراجعه به منوی Plc  و کالیبراسیون آن با فشار مخزن

 

-         علت استارت نشدن کمپرسور :

1-      دو فاز شدن برق اصلی

2-      پایین بودن دمای روغن از حد نصاب تعریف شده برای کمپرسور

3-      نبود سیم نول در تابلو کمپرسور